icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Ogólne informacje o icmInspector dla Google Glass Enterprise Edition 2

1. Obsługa gestów

Na prawym zauszniku okularów znajduje się touchpad, który pozwala na poruszanie po menu.

Dotknij touchpada, aby aktywować wyświetlacz i wybrać akcje:

2. Logowanie do aplikacji

W celu rozpoczęcia pracy wybieramy icmInspector z pośród dostępnych aplikacji. Za pomocą dotknięcia touchpada zatwierdzamy uruchomienie aplikacji.

Proces logowania polega na zeskananiu kodu QR, który jest unikalny dla każdego użytkownika.

Wygenerowany kod Qr użytkownik znajdzie w aplikacji mobilnej icmInspector w zakładce oznaczej ikoną okularów.

Po dotknięciu touchpada w oknie logowania pojawi sie aparat, w którym należy zeskanować kod QR.

Wykonanie skanu należy również zatwierdzić poprzez dotknięcie touchpada.

Uwaga! W przypadku błędnie zeskanowanego kodu należy potwierdzić dotknięciem komunikat oraz ponownie spróbować wykonać skan kodu.

W razie problemów proszę skontaktować się z supportem icMobile.

3. Menu główne aplikacji icmInspector

W oknie głownym aplikacji znajdują się 4 moduły:

Za pomocą wygonywania gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy modułami. Aby przejść do wybranego modudłu należy dotknąć w miejscu touchpada.

3.1. Moduł „Kalendarz”

Zawiera listę zaplanowanych na dany dzień inspekcji (ankiet), które zostały przypisane do zalogowanego użytkownika. Za pomocą gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy zaplanowanymi ankietami.

W celu wykonania zaplanowanych ankiety należy dotknąć touchpad, a aplikacja

automatycznie przekieruje użytkownika do formularza wybranej ankiety.

3.2. Moduł "Lista ankiet"

Funkcjonalność modułu jest analogiczna jak w module "Kalendarz". Różnicą jest

ilość dostępnym ankiet. W kalendarzu dostępne są tylko ankiety, które zostały zaplanowane na wybrany dzień dla użytkownika. W oknie "Listy ankiet" użytkownik widzi wszystkie dostępne ankiety, które zostały do niego przypisane, bez względu na datę.

3.3. Moduł "Historia"

Pozwala na przeglądanie wykonanych ankiet (maksymalnie do 10). Za pomocą gestu przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać się pomiędzy wypełnionymi ankietami.

W celu poglądu ankiety należy dotknąć touchpad na wybranej ankiecie.

Na środku, w górnej cześci okna wyświetlna jest nazwa ankiety. W górnym, lewym rogu pojawia się informacja kolejno o ilości pytań, które zostały uzupełnione. Następnie czasie trwania wypełnienia ankiety oraz ilości pytań które zostały nieuzupełnione. W części głównej okna znajduję się lista odpowiedzi na pytania. W celu przewijania isty należy użyc gestu przesunięcia palcem do przodu na touchpadzie. Wyjście z poglądu ankiety możliwe jest poprzez wykonanie gestu przesunięcia palcem z góry na dół.

3.4. Moduł "Synchronizacja"

Moduł umożliwia synchronizacje danych pomiędzy urządzeniem, a serwerem. W momencie gdy ankieta lub wydarzenie kalendarzowe zostało zaktualizowane niezbędne jest przeprowadzanie synchronizacji przez użytkownik, aby wprowadzone zmiany były widoczne na jego urządzeniu

W celu synchronizacji danych należy dotknąć touchpad.

4. Typy pytań

Dostępne typy pytań:

5. Akceptowanie/Odrzucanie wypełnienia ankiety

Po wybraniu ankiety użytkownik może dokonać decyzji czy chce wybraną ankietę odrzucić czy wypełnić.

Za pomocą wykonywania gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy opcją "wypełnij" lub "odrzuć".

Wybór zatwierdzamy poprzez dotknięcie touchpada. Jeżeli użytkownik zatwierdzi "wypełnij" system przenosi użytkownika do pierwszego pytania. W przypadku wyboru opcji "odrzuć" użytkownik zostanie przeniesiony do okna z listą możliwych powodów do odrzucenia.

Za pomocą gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy możliwymi typami powodów odrzucenia ankiety.

W celu zatwierdzenia odrzcucenia ankiety należy dotknąć raz touchpad.

6. Zapisywanie ankiety

Aby zapisać wypełnioną ankietę należy wykonać gest przesunięcia palcem do przodu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby ankieta została zapisana musi wykonać gest przesunięcia palcem do tyłu.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...