icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Scenariusz ankiety z GG EE2

Przykład scenariusza wypełnienia ankiety

1. Włączamy okulary za pomocą przycisku zasialania. Znajduje się on na prawym zauszniku jak na zdjęciu.

2. Za pomocą gestu przesunięcia do przodu palcem na touchpadzie znajdujemy aplikację icmInspector. Po dotknięciu touchpada pojawi się panel logowania do aplikacji.

3. Proces logowania polega na zeskananiu kodu QR, który jest unikalny dla każdego użytkownika. Ponownie dotykamy jeden raz touchpad, aby uruchomić skaner kodów QR. Wygenerowany kod Qr dla użytkownika znajduje się w aplikacji mobilnej icmInspector. W zakładce oznaczej ikoną okularów.

4. Przechodzimy do kalendarza za pomocą pojedynczego dotknięcia touchpada.

5. Ponownie, za pomocą gestów przesunięcia palcem do przodu lub tyłu wybieramy ankietę, która ma zostać wypełniona. Rozpoczęcie wypełniania ankiety zaczynamy poprzez pojedyncze dotknięcie touchpada.

6. Wypełnianie/odrzucanie ankiety.

Po wyborze system przeniesie użytkownika do okna z pytaniem, czy chce rozpocząć wypełnianie ankiety lub ją odrzucić. Za pomocą wygonywania gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy opcją "wypełnij" lub "odrzuć".

Wybór zatwierdzamy poprzez dotknięcie touchpada. Jeżeli użytkownik zatwierdzi "wypełnij" system przenosi użytkownika do pierwszego pytania. W przypadku wyboru opcji "odrzuć" użytkownik zostanie przeniesiony do okna z listą możlwiych powodów do odrzucenia.

Za pomocą gestów przesuwania palca do przodu lub do tyłu możemy poruszać pomiędzy możliwymi typami powodów odrzucenia ankiety.

W celu zatwierdzenia odrzcucenia ankeitynależy dotknąć touchpad.

7. Pytanie typu zamkniętego.

Po wyborze ankiety i rozpoczeciu wypełniania ankiety wyświetli się pierwsze ptanie. Aby przejść do możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte należy dotknąć touchpad.

W widoku pytanie widoczna jest pierwsza odpowiedź. By przeczytać kolejne należy użyć gestu przesunięcia palca w przód/tył. Jeśli użytkownik chce się cofnać i wybrać inną odpowiedź należy to zrobić za pomocą przesunącia palca do tyłu. Wybraną odpowiedź zatwierdzamy poprzez jendorazowe dotknięcie touchpada.

8. W przypadku chęci zmiany odpowiedzi na pytanie poprzednie należy wykonać gest przesunięcia palca z góry do dołu (cofnięcie).

Jeżeli udzielona jest poprawna uzytwkonik poprzez jedno dotknięcie touchpada przechodzi do kolejnego pytania.

9. Pytanie typu kod kreskowy.

W celu zeskanowania kodu kreskowego należy dotknąć touchpad. Aplikacja uruchomi aparat. Obiekyw należy wycelować na kod kreskowy, po czym dotknąć touchapad aby zatwierdzić wykonanie skanu.

10. Pytanie typu zdjęcie.

Na pytanie odpowiadamy poprzez wykonanie zdjęcia. Użytkownik dotyka raz touchpada, aby uruchomić aparat.

Następnie ponownie wykonuje gest dotknięcia touchpada aby wykonać zdjęcie.

Po wykonaniu zdjęcia system automatycznie przechodzi do kolejnego pytania.

11. Pytanie typu wideo.

Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku wykonywania zdjęcia. Użytkownik za pomocą gestu dotknięcia taouchpada włącza aparat. Za pomocą tego samego gestu rozpoczyna nagrywanie oraz je kończy. Po wykonaniu nagrania wideo system automatycznie przechodzi do kolejnego pytania.

12. Pytanie typu odpowiedź otwarta

Odpowiedź na pytanie zostanie przekonwertowania z nagrania głosowego na tekst.

Aby rozpocząć udzielanie odpowiedzi należy wykonać gest dotknięcia dwoma palcami touchpada.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi funkcję rozpoznawania mowy zatrzymujemy poprzez gest dotknięcia dwoma palcami touchpada. Po udzieleniu odpowiedz system automatycznie przechodzi do kolejnego pytania.

13. Pytanie typu zdjęcie opisem

Pytanie jest połączeniem pytania typu zdjęcie i otwartego. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dowolna, tzn użytkownik może najpierw wykonać nagranie głosowe, a poźniej zdjęciu lub na odwrót. Przykładowo, gdy użytkownik wykona zdjęcie (jak w pkt 9) to pozostaje w tym samym oknie pytania i udziela odpowidzi na opis (jak w pkt 11). Po uzupełnienu odpowiedz system przenosi użytkownika do kolejnego pytania.

14. Zapisywanie ankiety

Po wypełnieniu wsystkich pytań aplikacja przenosi użytkownika do okna poglądu udzielonych odpowiedz.

Na środku, w górnej cześci okna wyświetlna jest nazwa ankiety. W górnym, lewym rogu pojawia się informacja kolejno o ilości pytań, które zostały uzupełnione. Następnie czasie trwania wypełnienia ankiety oraz ilości pytań które zostały nieuzupełnione. W części głównej okna znajduję się lista odpowiedzi na pytania. W celu przewijania isty należy użyc gestu przesunięcia palcem do przodu na touchpadzie. Po przeglądnieciu przechodzimy do koljnego okna ankiety za pomocą jednego dotknięcia touchpada

15. Zapisywanie ankiety.

Aby zapisać (niezapisać) wypełnioną ankietę należy wykonać gest przesunięcia palcem do przodu (do tyłu).

Gratulacje! Ankieta została wypełniona :)

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...