Nowa wersja systemu 1.0.114, Oferta - icmInspector QMS – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, 5S, BHP, HACCP, ISO

Nowa wersja systemu 1.0.114

AktualnościWydarzenia

Wersja 1.0.114. jakie zmiany za sobą niesie ?

 1. Konsola WWW - ogólne poprawki graficzne w zakresie responsywności korzystania z konsoli WWW na urządzeniach mobilnych.
 2. Kalendarz - nowe możliwości filtrowania zadań po obiekcie i statusie.
 3. Kalendarz - dodanie informacji o realizacji ankiet, które nie były planowane. Funkcjonalność ta wizualizuje w ujęciu kalendarzowym wszystkie wypełnienia ankiet (planowane i nie planowane).
 4. Moje ankiety - poprawki zapewniające dostępność do ankiet, które nie mają ustawionych terminów obowiązywania.
 5. Raporty własne - poprawka w zakresie kolorowania słupków odpowiedzi.
 6. Raporty własne - dodanie sortowania po odpowiedziach oraz ich ilości.
 7. Raporty własne - dodanie eksportowania raportów do PDF.
 8. Raporty ogólne Analiza odpowiedzi - poprawki w zakresie prezentowania informacji o ilości alarmów i ilości wypełnień z alarmami.
 9. Raporty ogólne Matryca odpowiedzi - poprawki w zakresie sortowania danych i zapisywania filtrów.
 10. Raporty ogólne Matryca odpowiedzi - automatyczne ukrywanie pytań nie aktywnych.
 11. Raporty jednostkowe - poprawki w zakresie prezentacji plików graficznych w raportach.
 12. Raporty jednostkowe - możliwość zmiany języka raportu dla raportów anonimowych.
 13. Raport pracy - poprawki w zakresie filtrowania danych.
 14. Formularze ankiet - poprawki w zakresie wykrywania zmiana w ankiecie, co skutkowało niekiedy brakiem jej aktualizacji w aplikacji mobilnej.
 15. Formularze ankiet - nowy typ pytania Wielokrotny wybór z licznikiem - możliwość wybierania odpowiedzi w jednym oknie wyboru z automatycznym zliczaniem ich ilości.
 16. Formularze ankiet - usuwania formularza i wszystkich zebranych wyników - trwałe usuwanie formularza ankiety oraz wszystkich raportów jakie powstały na jej podstawie.
 17. Formularze ankiet - dla pytań typy Wybór możliwość włączenia dla wybranego pytania wymuszenia nie brania danego pytania do sumy punktów, jeżeli wybrano daną odpowiedź.
 18. Formularze ankiet - zwiększenie puli powtórzeń dla Grup pytań do 100.
 19. Obiekty - możliwość przypisywania Użytkowników do obiektów.
 20. Obiekty - możliwość planowania zadań w trybie wyboru tylko Obiektu, system samodzielnie zaplanuje zadania dla Użytkowników przypisanych wcześniej do Obiektu.
 21. Harmonogram raportowania - drobne poprawki w zakresie generowania raportów.
 22. Użytkownicy - możliwość przypisywania tagów NFC do użytkownika. Dzięki tej funkcji można potwierdzać realizację ankiety za pomocą karty NFC wydanej pracowników zamiast podpisu na ekranie. W raportach dla każdego pytania Skan NFC system samodzielnie weryfikuje czy dany tag NFC przypisany jest do Użytkownika i jeżeli jest przypisany podawane są jego dane.
 23. Wiadomości email o wypełnieniu ankiety - Temat wiadomości zawiera pełne dane ankiety w tym z odpowiedziami dynamicznym. Nazwa i odpowiedzi znajdują się na początku tematu wiadomości.
 24. Aplikacja mobilna - zmiany w zakresie szybkości kompresji plików graficznych.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności