Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu

Podniesienie jakości
w organizacji

poprzez wdrożenie nowoczesnych procesów kontroli, inspekcji i audytu wewnętrznego umożliwiającego wykrywanie sytuacji nieprawidłowych i niepożądanych w sposób niepodrabialny, rozproszony oraz w czasie rzeczywistym.   

 Minimalizacja kosztów operacyjnych

poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi do realizacji czynności kontrolnych dzięki zastąpieniu ich wersjami elektronicznymi z możliwością ich późniejszej edycji.

 

Wzrost efektywności pracowników

odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych, zabezpieczającym przed pomijaniem kluczowych informacji i wprowadzającym możliwość harmonogramowania prac.

 

Eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw

w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi, rejestracja metadanych zbierania danych, odczyt danych w formie kodów kreskowych i QR, odczyt danych za pomocą NFC, zdjęcia z zapisanym czasem realizacji.     

 

 plan

Planowanie w czasie rzeczywistym

na podstawie wyników inspekcji, które spływają do systemu w czasie rzeczywistmy możemy podejmować najbardziej trafne decyzje i reagować natychmiast na stwierdzane nieprawidłowości.

analiza

Skrócenie czasu analizy danych

o blisko 90% dzięki mechanizmom automatycznej analizy otrzymywanych danych i powiadamiania o stwierdzonych nieprawidłowościach.

automat

Automatyczne harmonogramowanie pracy

dzięki wbudowanym narzędziom tworzenia planów pracy system jest w stanie automatycznie tworzyć harmonogramy pracy dla dowolnego okresu czasu, dowolnej puli lokalizacji, scenariuszy i rozdzielać zadania na poszczególnych pracowników.

 dostep

Dostęp on-line do wszystkich danych

dzięki mechanizmom udostępniania wszystkich zebranych danych w formie elektronicznej w ujęciu jednostkowym, zagregowanym i analitycznym.

Wygląd aplikacji

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?

Budowanie i zarządzanie walidowanymi pytaniami m.in. wybór z listy, wielokrotny wybór z listy, treść typu tekst, treść typy liczba, skan kodu kreskowego lub QR, skan NFC, zdjęcie niskiej lub wysokiej jakość, podpis na ekranie, dodanie plików, wybór daty i inne.

Raporty jednostkowe umożliwiają przeglądanie wyników pojedynczych inspekcji z możliwością eksportu danych, udostępniania danych w formie linku  oraz generowania wydruków w formacie PDF.

Raporty analityczne umożliwiają przegląd danych w formie agregowanej z wizualizacją na wykresach kołowych i liniowych z możliwością udostepniania danych on-line lub eksportu do plików CSV.

Raporty matrycowe umożliwiają przegląd danych w formie tabelarycznej z możliwością udostępniania danych on-line, eksportu danych do CSV oraz generowania wydruków w formacie PDF.

Zbieranie danych w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej (wersja on-line) lub aplikacji na system Android z możliwością pracy w trybie off-line (bez ciągłego dostępu do sieci). Aplikacja planowana również na system iOS.

Harmonogramowanie pracy na podstawie wcześniej przygotowanych planów przypisanych do obiektów, scenariuszy i pracowników z uwzględnieniem minimalnych ilości kontroli, kolejności kontroli oraz czasu pracy pracowników.

Automatyczne analizowanie danych na podstawie przygotowanych scenariuszy wskazujących nieprawidłowości i modelowanie automatycznych powiadomień o ich wykryciu.

Zarządzanie statusami działań naprawczych na podstawie wykrytych wcześniej nieprawidłowości system buduje historię zdarzeń z możliwością dodawania opisów podjętych działań oraz nadawania indywidualnych statusów.

Prosty cennik, bez ukrytych opłat

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do naszych konsultantów po przez chat.
 • Chmura
 • 1 GB danych na użytkownika (2)
 • brak kosztów instalacji
 • brak kosztów aktualizacji
 • help-desk on-line
 • od 120,00 PLN
  za 1 użytkownika miesięcznie (1)
 • On-premise
 • brak limitu danych
 • opłata za instalację (3)
 • opłata za aktualizację (4)
 • help-desk on-line
 • od 95,00 PLN
  za 1 użytkownika miesięcznie (1)
 1. Podane ceny są cenami netto. Podane ceny dotyczą subskrybcji na okres 3 miesięcy płatnej z góry.
 2. Każdy kolejny 1GB danych kosztuje 5,00 PLN netto miesięcznie.
 3. Koszt zdalnej instalacji i konfiguracji systemu w zasobach Klienta wynosi 3.000,00 PLN netto.
 4. Koszt zdalnej instalacji aktualizacji systemu w zasobach Klienta wynosi 500,00 PLN netto.

Aktualności

Najnowsze wiadomości z naszej branży
Jak wdrożyć system icmInspector QMS?
Jak wdrożyć system icmInspector QMS?

Wystarczy 5 dni roboczych aby kompleksowo wdrożyć systemu kontroli jakości icmInspector QMS. Po 5 dniach system gotowy jest do pracy produkcyjnej a organizacja procesów kontroli jakości wkracza w erę Industry 4.0. Przeczytaj jak to zrobić!

IcmInspector – 5S
IcmInspector – 5S

Zachęcamy do zrobienia testu lub przesłania nam swojego scenariusza, który skonfigurujemy w naszym systemie i udostępnimy całkowicie bezpłatną wersję DEMO.

icmInspector - kontrola BHP
icmInspector - kontrola BHP
Zapraszamy do zrobienia testu lub przesłania nam swojego scenariusza, który skonfigurujemy w naszym systemie i udostępnimy całkowicie bezpłatną wersję DEMO.
W komentarzu znajduje się link do przykładowego scenariusza kontroli BHP.
 Telefon: +48 694 412 071
 E-mail: mobile@ibcs.pl
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 203
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane