Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu
 • Podniesienie jakości w organizacji poprzez wdrożenie nowoczesnych procesów kontroli, inspekcji i audytu wewnętrznego umożliwiającego wykrywanie sytuacji nieprawidłowych i niepożądanych w sposób niepodrabialny, rozproszony oraz w czasie rzeczywistym.
 • Minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi do realizacji czynności kontrolnych dzięki zastąpieniu ich wersjami elektronicznymi z możliwością ich późniejszej edycji.

 • Podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych, zabezpieczającym przed pomijaniem kluczowych informacji i wprowadzającym możliwość harmonogramowania prac.

 • Eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi, rejestracja metadanych zbierania danych, odczyt danych w formie kodów kreskowych i QR, odczyt danych za pomocą NFC, zdjęcia z zapisanym czasem realizacji.

 • Skrócenie czasu analizy zbieranych danych o 100%, poprzez automatyczną ich analizę przez system centralny natychmiast gdy pojawiają się nowe dane z inspekcji, przeglądów itp.

inwentaryzacja środków trwałych

Wygląd aplikacji

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • Budowanie i zarządzanie ankietami elektronicznymi z możliwością przypisywania ankiet do kontrahentów, obiektów i użytkowników.
 • Budowanie i zarządzanie walidowanymi pytaniami: wybór z listy, treść tekst,  treść liczba,  skan kodu kreskowego lub QR, skan NFC, zdjęcie, wybór z listy zewnętrznej.
 • Zbieranie danych w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej (wersja on-line) lub aplikacji na system Android z możliwością pracy w trybie off-line (bez ciągłego dostępu do sieci). Aplikacja planowana również na system iOS.
 • Raporty jednostkowe - przeglądanie wyników pojedynczych inspekcji z możliwością eksportu danych oraz generowania wydruków w formacie PDF.
 • Raporty ogólne - przeglądanie i generowanie raportów elektronicznych z automatyczną analizą danych oraz możliwością generowania wydruków w formacie PDF.
 • Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu.
 • Zarządzanie listami Obiektów.
 • Zarządzanie słownikami systemu.

 

inwentaryzacja środków trwałych

Moduły systemu icmInspector

Opis funkcjonalności modułów
Dashboard – moduł zarządczy umożliwiający podgląd ilości realizowanych inspekcji w ujęciu jednego dnia, tygodnia i miesiąca, z podziałem na typy źródeł danych. Moje ankiety – moduł umożliwia przegląd uzupełnienie ankiet lub jej odrzucenie, które odbywa się poprzez wybór powodu odrzucenia z listy. Moduł udostępnia tylko ankiety przypisane do zalogowanego użytkownika.
Raport ogólny – moduł analityczny umożliwiający przeglądanie wyników kontroli w ujęciu ogólnym – wszystkie kontrole jednego typu. Użytkownik może przejrzeć automatycznie generowane analizy zebranych informacji oraz wygenerować wydruki w formacie PDF. System przedstawia dane w formie wykresów słupkowych oraz kołowych. Raport jednostkowy – moduł analityczny umożliwiający przeglądanie wyników kontroli w ujęciu jednostkowym – jedna kontrola. Użytkownik może przejrzeć automatycznie generowane analizy zebranych informacji oraz wygenerować wydruki w formacie PDF i CSV.

Alerty – budowanie warunków wyzwalania alertów i powiadomień dla konfigurowalnych warunków dla odpowiedzi udzielonych w trakcie inspekcji. Analizy statystyczne – moduł automatycznych analiz statystycznych odpowiedzi udzielanych w trakcie inspekcji.
Kalendarz – harmonogramowanie inspekcji w okresach przyszłych. Importer – narzędzie integracji z zewnętrznymi źródłami danych.
Formularze ankiet – moduł zarządzania ankietami inspekcji. Dodawanie, edycja oraz blokowanie formularzy. Tworzenie scenariuszy przeglądów na bazie konfigurowalnych elementów ankiety. Moduł umożliwia również podgląd, wyszukiwanie i zarządzanie ankietami, tworzenie nowych ankiet wraz z pytaniami typu zamkniętego lub otwartego, kilka typów odpowiedzi. Użytkownicy – moduł umożliwia zarządzanie użytkownikami wraz z nadawaniem im odpowiednich uprawnień. W kartotece użytkowników mogą być dodawane ich zdjęcia, które są umieszczane na wydrukach PDF z moduły Raporty jednostkowe.
Obiekty – moduł umożliwia zarządzanie i dodawanie nowych obiektów. Obiektem może być urządzenie, np. obrabiarka, lub pomieszczenie np. hala produkcyjna. Funkcja umożliwia określenie specyfikacji i częstotliwości przeglądów. Powody odrzuceń ankiet – moduł budowania słownika powodów odrzucenia ankiet.
Ustawienia – moduł zarządzania ustawieniami systemu w zakresie powiadomień email, logotypów. Logi aplikacji – moduł podglądu logów systemu.
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 071
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane