Wypróbuj system icmInspector bezpłatnie

Uzyskaj bezpłatną wersję próbną w pełnej funkcjonalności z dostępem do aplikacji mobilnej oraz webowej przez 14 dni!

Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu
 • Podniesienie jakości w organizacji poprzez wdrożenie nowoczesnych procesów kontroli, inspekcji i audytu wewnętrznego umożliwiającego wykrywanie sytuacji nieprawidłowych i niepożądanych w sposób niepodrabialny, rozproszony oraz w czasie rzeczywistym.
 • Minimalizacja kosztów operacyjnych poprzez skrócenie czasu przygotowywania i dystrybucji materiałów oraz narzędzi do realizacji czynności kontrolnych dzięki zastąpieniu ich wersjami elektronicznymi z możliwością ich późniejszej edycji.

 • Podniesienie efektywności pracowników odpowiedzialnych za kontrole i audyty dzięki narzędziom szybkiego i bezbłędnego zbierania danych, zabezpieczającym przed pomijaniem kluczowych informacji i wprowadzającym możliwość harmonogramowania prac.

 • Eliminacja błędów, nadużyć oraz oszustw w procesie kontroli, poprzez wymuszanie tylko dopuszczalnych logicznie odpowiedzi, rejestracja metadanych zbierania danych, odczyt danych w formie kodów kreskowych i QR, odczyt danych za pomocą NFC, zdjęcia z zapisanym czasem realizacji.

 • Skrócenie czasu analizy zbieranych danych o 100%, poprzez automatyczną ich analizę przez system centralny natychmiast gdy pojawiają się nowe dane z inspekcji, przeglądów itp.

inwentaryzacja środków trwałych

Wygląd aplikacji

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • Budowanie i zarządzanie ankietami elektronicznymi z możliwością przypisywania ankiet do kontrahentów, obiektów i użytkowników.
 • Budowanie i zarządzanie walidowanymi pytaniami: wybór z listy, treść tekst,  treść liczba,  skan kodu kreskowego lub QR, skan NFC, zdjęcie, wybór z listy zewnętrznej.
 • Zbieranie danych w formie elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej (wersja on-line) lub aplikacji na system Android z możliwością pracy w trybie off-line (bez ciągłego dostępu do sieci). Aplikacja planowana również na system iOS.
 • Raporty jednostkowe - przeglądanie wyników pojedynczych inspekcji z możliwością eksportu danych oraz generowania wydruków w formacie PDF.
 • Raporty ogólne - przeglądanie i generowanie raportów elektronicznych z automatyczną analizą danych oraz możliwością generowania wydruków w formacie PDF.
 • Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu.
 • Zarządzanie listami Obiektów.
 • Zarządzanie słownikami systemu.

 

inwentaryzacja środków trwałych

Prosty cennik, bez ukrytych opłat

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do naszych konsultantów po przez chat.
 • Chmura (MS Azure)
 • od 120,00 PLN za 1 użytkownika  miesięcznie (1)
 • 1 GB danych na użytkownika (2)
 • brak kosztów instalacji
 • brak kosztów aktualizacji
 • help-desk on-line
 • On-premise
 • od 95,00 PLN za 1 użytkownika miesięcznie (1)
 • brak limitu danych
 • opłata za instalację (3)
 • opłata za aktualizację (4)
 • help-desk on-line

 

 Uwagi:

     1. Podane ceny są cenami netto. Podane ceny dotyczą subskrybcji na okres 3 miesięcy płatnej z góry.
     2. Każdy kolejny 1GB danych kosztuje 5,00 PLN netto miesięcznie.
     3. Koszt zdalnej instalacji i konfiguracji systemu w zasobach Klienta wynosi 3.000,00 PLN netto.
     4. Koszt zdalnej instalacji aktualizacji systemu w zasobach Klienta wynosi 500,00 PLN netto.
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 071
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane