icmInspector w procesach związanych z ochroną zakładów spożywczych przed szkodnikami

icmInspector w procesach związanych z ochroną zakładów spożywczych przed szkodnikami

Baza wiedzy

Tydzień temu w materiale "Zabezpieczenie zakładu przemysłu spożywczego przed szkodnikami" przedstawiliśmy wymagania związane z zabezpieczeniem zakładów produkcji spożywczej przed szkodnikami. Dzisiaj przedstawiamy jak system icmInspector zapewnia digitalizację i bezpieczeństwo w procesach kontroli i monitoringu działań.

icmInspector ze względu na swoją modułowość oraz elastyczność w 100% umożliwia pełną digitalizację zadań związanych z usługami jakie profesjonalne firmy realizujące usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji muszą oferować swoim klientom. Poszczególne modułu i ich konfiguracja zapewniają obsługę następujących procesów:

Ewidencja urządzeń

Do ewidencji urządzeń u naszych klientów służą dwa modułu czyli Obiekty oraz Urządzenia. W obu tych modułach możemy prowadzić i aktualizować pełną szczegółową ewidencję sprzętu i miejsca jego montażu.

System icmInspector zapewnia możliwość wprowadzenia unikalnego oznakowania urządzeń tagami NFC, które przypisywane są do poszczególnych urządzeń. Taki sposób znakowania urządzeń po pierwsze umożliwia całkowicie unikalne i bezpieczne prowadzenie ewidencji urządzeń. Dodatkowym atutem jest jednak maksymalne podniesienie wiarygodności przeprowadzanych kontroli gdyż fakt konieczności odczytania tagu z odległości kilku centymetrów gwarantuje, że serwisant realizujący kontrolę musi znajdować się dokładnie przy urządzeniu (Rysunki 1 i Rysunek 2).

Jeżeli mamy już wprowadzoną szczegółową ewidencję urządzeń możemy przejść do kolejnego obszaru działań.

Rysunek 1. Lista obiektów z urządzeniami.
Rysunek 2. Szczegóły obiektu.

Planowanie i harmonogramowanie pracy serwisantów

Rysunek 3. Kalendarz pracy w konsoli www.
Rysunek 4. Kalendarza pracy w aplikacji mobilnej.

Usług profesjonalne to nie tylko dobre narządzenia i wykwalifikowana kadra ale też odpowiednie planowanie. System icmInspector posiada kilka modułów, które wspierają wszystkie procesy planowania. Modułami tymi są Zadania oraz Kalendarz.

Moduł Zadania umożliwia importowanie listy zadań kontrolnych jakie planujemy realizować na przykład w kwartale lub roku. Na etapie importowanie lub dodawania tych zadań nie musimy precyzyjnie konkretyzować terminów ich realizacji niemniej system będzie nam pokazywał listę zadań do zaplanowania do czasu aż użytkownik nie zamieni poszczególnych zadań na wydarzenia w kalendarzu. Wydarzenie zaplanowała w kalendarzu jest to już bardzo precyzyjny zestaw danych obejmujący: osobę odpowiedzialną za wykonie zadania, konkretne miejsce wykonania zadania (Obiekt naszego klienta) nawet z danymi teleadresowymi lub współrzędnymi GPS, które docelowo ułatwią serwisantowi dotarcie na miejsce wykonania zadania oraz konkretną data i czas rozpoczęcia realizacji zadania (Rysunek 3). Taki komplet danych prezentowany jest również w modele Kalendarza, gdzie na bieżący widzimy statusu wszystkich zaplanowanych zadań z ich aktualnym statusem. Takie podejście do digitalizacji procesów zapewnia użytkownikom pełen monitoring realizacji planu pracy, zabezpiecza przed zapomnieniem o konieczności wykonania zadań oraz ułatwia pracę poszczególnych serwisantów. Każdy serwisant korzystający z aplikacji mobilnej icmInspector ma udostępniony swój indywidualny kalendarz pracy na każdy dzień. Kalendarz prezentuje listę zadań do wykonania, ich miejsce, oczekiwania czas rozpoczęcia pracy a nawet ilość czasu jaka pozostała do jego rozpoczęcia. Dodatkowo serwisant może bezpośrednio z aplikacji icmInspector nawigację GPS (Google Maps, Waze), która poprowadzi go na miejsce realizacji kolejnego zadnia (Rysunek 4).

Wszystkie opisane funkcjonalności podnoszą jakość oferowanych usług, dają Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz gwarantują 100% realizację kontroli.

Kontrole i raportowanie

Każdy nawet doskonały plan jest tylko planem jeżeli nie przejdziemy do jego realizacji. Dzięki funkcjonalnościom opisanym w poprzednim akapicie dochodzimy do momentu gdy nasz serwisant bezpiecznie i we właściwym czasie dotarł na miejsce przeprowadzenia kontroli. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie samej kontroli. System icmInspector dostarcza w tym obszarze kolejny pakiet funkcjonalności. Pierwszy element to sam scenariusz przeprowadzenia kontroli. Do budowania takich scenariuszy służy moduł Formularze ankiety, w którym użytkownik za pomocą wizualnego kreatora może samodzielnie stworzyć dowolny scenariusz kontroli. W procesach kontroli przed szkodnikami mamy możliwość zbudowania scenariusza w taki sposób aby zbierać jak najwięcej wiarygodnych danych ale też aby sama kontrola była prosta i nie sprawia serwisantowi problemów. Opracowany przez nas przykładowy scenariusz kontroli zaczyna się od wskazania miejsca kontroli. W kolejnym kroku serwisant przechodzi do kontroli poszczególnych urządzeń skanując ich tagi NFC. Tak jak opisaliśmy to wcześniej taki krok gwarantuje, że serwisant jest dokładnie przy urządzeniu. Następnie następuje ocena stanu urządzenia a dalej ocena pobrania trutki. Dzięki możliwości zbudowania kroków zależnych serwisant może uzupełniać dodatkowe informacje w kontekście wcześniej wybranych odpowiedzi na przykład jeżeli stwierdza, że nastąpiło pobranie prosimy go o wstępną ocenę lub diagnozę z jakim szkodnikiem potencjalnie mamy do czynienia. W kolejnym kroku serwisant rejestruje podjęte działa i tutaj również w zależności od ich przedmioty może dodatkowo wskazać na przykład ilość uzupełnionej trutki lub zarejestrować wymianę urządzenia na nowe (Rysunek 5).

Natychmiast po zakończeniu prowadzonej przez niego kontroli powstaje raport, który trafia na serwer systemu icmInspector (Rysunek 6). Raport zawiera wszystkie informacje jakie zebrał nasz serwisant a nawet podaje precyzyjnie czas realizacji poszczególnych kroków. Raport w wersji cyfrowej może również natychmiast trafić do klienta w formie linku (cyfrowy raport po kontroli urządzeń deratyzacyjnych). Oczywiście raport można zapisać również w formacie PDF (raport PDF po kontroli urządzeń deratyzacyjnych).

Rysunek 5. Podgląd scenariusza kontroli urządzenia deratyzacyjnego.
Rysunek 6. Lista raportów po wykonaniu kontroli.

Wykrywanie zagrożeń i powiadomienia

Zakończenie działań kontrolnych przez serwisanta tylko w przypadku przeprowadzenia pozytywnej kontroli (brak szkodników) można uznać jak zakończenie pojedynczego zadania kontrolnego. W przypadku gdy serwisant stwierdza jakiekolwiek nieprawidłowości konieczne jest rozpoczęcie działań korygujących i naprawczych. System icmInspector zapewnia dzięki modułowi Alarmy możliwość automatycznego wykrywania takich zdarzeń i prowadzenia automatycznie ewidencji podejmowanych działań. W związku z faktem, że w ramach naszej przykładowej kontroli serwisant stwierdził dla jednego z urządzeń fakt częściowego pobrania trutki a w przypadku kolejnego urządzenia fakt jego uszkodzenia, moduł Alarmy wykrył dwa zdarzenia i automatycznie rozesłał stosowne powiadomienia (Rysunek 8, Rysunek 8, Rysunek 9)

Zadaniem pracownika koordynującego prace serwisantów jest wprowadzenie informacji o zrealizowanych działaniach korygujących lub nawet zaplanowanie wcześniejszej ponownej kontroli. Wszystkie te działania są rejestrowane i może z nich zostać sporządzony oddzielny raport jaki zostanie przedstawiony klientowi ale też zewnętrznego podmiotowi, który prowadzi audyt procedur klienta.

Rysunek 7. Lista stwierdzonych nieprawidłowości.
Rysunek 8. Lista wysłanych powiadomień o nieprawidłowościach.
Rysunek 9. Email z informacją o nieprawidłowości.

Opisane powyżej moduły i ich funkcjonalności wyczerpują w 100% potrzeby w obszarze cyfryzacji i automatyzacji procesów związanych z zabezpieczaniem podmiotów produkcji spożywczej przed szkodnikami.

Już za tydzień przedstawimy materiał opisujący wymagania w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami w zakładach produkcji spożywczej!

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych
Baza wiedzy

icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych

Niezbędnym elementem jakiegokolwiek działania/wdrożenia jest zgodnie z cyklem PDCA weryfikacja skuteczności wdrożenia. Ponieważ zagadnienia związane z dobrymi praktykami to szeroki zakres tematów można ułatwić sobie prowadzenie weryfikacji poprzez wdrożenie systemu icmInspector, który uporządkuje ten proces poprzez ułożenie kontroli, a także pozwoli na łatwiejszą i szybszą analizę uzyskanych wyników.

Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP
Baza wiedzy

Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP

Prawny obowiązek wdrożenia systemu HACCP dotyczy wszystkich firm działających w sektorze żywnościowym z wyłączeniem produkcji pierwotnej czyli rolniczej. System HACCP można sprawnie i skutecznie wdrożyć tylko wtedy, gdy jego postanowienia są podbudowane odpowiednim przygotowaniem i przystosowaniem zakładu pod względem sanitarno-higienicznym. Z kolei system HACCP jest wymaganiem bezwzględnym we wdrażaniu i certyfikowaniu takich standardów jak ISO 22000, IFS Food, BRC Food.

icmInspector w procesach związanych zarządzaniem odpadami, śmieciami i ściekami
Baza wiedzy

icmInspector w procesach związanych zarządzaniem odpadami, śmieciami i ściekami

Tydzień temu w materiale "Wymagania w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami w zakładach produkcji spożywczej" przedstawiliśmy wymagania i zasady w obszarze gospodarką odpadami, śmieciami i ściekami. Dzisiaj przedstawiamy w jakich obszarach system icmInspector zapewnia digitalizację i jak wspiera te obszary.

Wymagania w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami w zakładach produkcji spożywczej
Baza wiedzy

Wymagania w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami w zakładach produkcji spożywczej

Jednym z zagadnień wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa żywności i higienę zakładu jest postępowanie z innymi „produktami” niż wyroby zasadnicze takimi jak odpady i ścieki. To ciekawa grupa zagadnień w zakładzie spożywczym ze względu na dualizm prawa w tym zakresie.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...