icmInspector w procesach związanych zarządzaniem odpadami, śmieciami i ściekami

icmInspector w procesach związanych zarządzaniem odpadami, śmieciami i ściekami

Baza wiedzy

Tydzień temu w materiale "Wymagania w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami w zakładach produkcji spożywczej" przedstawiliśmy wymagania i zasady w obszarze gospodarką odpadami, śmieciami i ściekami. Dzisiaj przedstawiamy w jakich obszarach system icmInspector zapewnia digitalizację i jak wspiera te obszary.

icmInspector ze względu na swoją modułowość oraz elastyczność w 100% umożliwia wsparcie zbierania tzw. danych "pierwotnych" w zadaniach związanych z zarządzaniem odpadami, śmieciami i ściekami w . Poszczególne modułu i ich konfiguracja zapewniają obsługę następujących procesów:

Ewidencja urządzeń

Do ewidencji urządzeń typu liczniki (wody, ścieków), separatory, kosze lub pojemniki na odpady służą dwa modułu czyli Obiekty oraz Urządzenia. W obu tych modułach możemy prowadzić i aktualizować pełną szczegółową ewidencję sprzętu i miejsca jego montażu i użytkowania.

System icmInspector zapewnia możliwość wprowadzenia unikalnego oznakowania urządzeń tagami NFC, które przypisywane są do poszczególnych urządzeń. Taki sposób znakowania urządzeń po pierwsze umożliwia całkowicie unikalne i bezpieczne prowadzenie ewidencji urządzeń. Dodatkowym atutem jest jednak maksymalne podniesienie wiarygodności przeprowadzanych kontroli gdyż fakt konieczności odczytania tagu z odległości kilku centymetrów gwarantuje, że pracownik realizujący zadania musi znajdować się dokładnie przy urządzeniu (Rysunki 1 i Rysunek 2). 

Rysunek 1. Ewidencja separatorów.
Rysunek 2. Ewidencja liczników.

Jeżeli mamy już wprowadzoną szczegółową ewidencję urządzeń możemy przejść do kolejnego obszaru działań.

Raportowanie działań

W celu raportowania naszych działań w obszarze gospodarki odpadami, śmieciami i ściekami konieczne jest przygotowanie w modelu Formularza ankiet odpowiednich scenariuszy zbierania danych "pierwotnych". W zależności od potrzeb i wielkości organizacji formularzy tych może być dowolna ilość niemniej tymi, o których warto pomyśleć mogą być:

  • Stan licznika pobieranej wody (Przykład na Rysunek nr 1)
  • Stan licznika oddawanych ścieków
  • Prowadzenie książki separatora – dokonywanie potwierdzeń opróżniania, czyszczenia i konserwacji
  • Przekazywanie informacji o dacie, godzinie i masie wydanych odpadów oraz numerze rejestracyjnym odbierającego odpady
  • Potwierdzenie mycia koszy/pojemników na odpady
Rysunek 3. Formularz odczytu stanu licznika wody.

Korzystając z kilkuletnich doświadczeń ze zrealizowanych już wdrożeń rekomendujemy wykorzystywać maksymalnie funkcjonalności związane ze znakowaniem urządzeń za pomocą tagów NFC lub kodów kreskowych lub QR. W ramach budowanych scenariuszy zbierania danych możemy odpowiednio dodawać kroki kontrolne: skan tagu NFC lub skan kodu QR. Korzystanie z tych kroków gwarantuje brak pomyłek w odczycie numerów identyfikacyjnych urządzeń jak również przy okazji wymusza to zbieranie danych dokładnie w miejscu instalacji urządzeń.

Gdy mamy już zbudowane formularze do raportowania czynności możemy przejść do kolejnego kroku czyli działań związanych z planowaniem.

Planowanie i harmonogramowanie kontroli urządzeń oraz zdarzeń z nimi związanych

Rysunek 4. Tryby planowania wydarzeń cyklicznych.

icmInspector umożliwia bardzo łatwe planowanie pracy dla użytkowników i grup użytkowników. Mamy do dyspozycji dwa moduły wspierające planowanie i są to Kalendarza oraz Zadania. Kalendarz jest również narzędziem wizualizacji planu pracy oraz jego realizacji. Moduł Zadania umożliwia bardziej długoterminowe planowanie dla zdarzeń, które na etapie ich powstania (planu) nie mogą zostać jeszcze umiejscowione w miejscu i czasie. Planowanie konkretnych prac może odbywać się z poziomie Formularzy ankiet, Obiektów lub Użytkowników. Wystarczy wskazać jaki scenariusz kontrolny kiedy, przez kogo i gdzie ma być wykonany. System automatycznie dodaje takie wydarzenie do kalendarza i powiadamia o tym osobę odpowiedzialną. Planując prace możemy korzystać z trybu planowania automatycznego, który daje nam możliwość zaplanowania zadań cyklicznych w cyklach: codziennie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku i raz na rok (Rysunek 4).

Osoby odpowiadające za planowanie i nadzorowanie prac mają doskonałe narzędzie prezentacji stanu realizacji planu pracy. W module Kalendarz możemy w trzech trybach widoku zapoznać się ze statusem wszystkiego co zostało zaplanowane oraz również widzimy czynności jakie zostały zrealizowane a nie były planowane. Na Rysunku nr 5 przestawiamy plan pracy w ujęciu dziennym. Każde z zadań po ich wykonaniu jest specjalnie oznaczane (wykonane, wykonane po czasie, odrzucone, opóźnione) i za pomocą jednego kliknięcia możemy przejrzeć raport z wykonanych prac.

Rysunek 5. Kalendarz - plan dnia.

Już za tydzień przedstawimy kolejny rozdział "Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP"!

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

Dokumentacja systemu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

Dokumentacja systemu jakości i bezpieczeństwa żywności

Dokumentację zakładową tworzą różnego zapisy systemowe i operacyjne. Dokumentacja systemowa, to ta, która opisuje funkcjonujące systemy, ustala zasady i procedury obowiązujące w danym zakładzie, określa kompetencje poszczególnych stanowisk pracy i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dokumentacja systemowa zobowiązuje do prowadzenia zapisów potwierdzających przeprowadzenie zadanych czynności. Nazywa się ją zwykle dokumentacją operacyjną.

Zarządzanie jakością w łańcuchu logistycznym
Baza wiedzy

Zarządzanie jakością w łańcuchu logistycznym

Globalizacja handlu żywnością, dostępność w ofercie dla konsumenta produktów z całego świata, a także wydłużenie łańcuchów dostaw i terminów przydatności do spożycia żywności spowodowało troskę o jakość i bezpieczeństwo żywności. Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest podstawowym wymogiem prawnym dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego – od pola do stołu. Z drugiej zaś samo bezpieczeństwo to dla konsumenta jeden z elementów jakości żywności.

icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych
Baza wiedzy

icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych

Niezbędnym elementem jakiegokolwiek działania/wdrożenia jest zgodnie z cyklem PDCA weryfikacja skuteczności wdrożenia. Ponieważ zagadnienia związane z dobrymi praktykami to szeroki zakres tematów można ułatwić sobie prowadzenie weryfikacji poprzez wdrożenie systemu icmInspector, który uporządkuje ten proces poprzez ułożenie kontroli, a także pozwoli na łatwiejszą i szybszą analizę uzyskanych wyników.

Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP
Baza wiedzy

Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP

Prawny obowiązek wdrożenia systemu HACCP dotyczy wszystkich firm działających w sektorze żywnościowym z wyłączeniem produkcji pierwotnej czyli rolniczej. System HACCP można sprawnie i skutecznie wdrożyć tylko wtedy, gdy jego postanowienia są podbudowane odpowiednim przygotowaniem i przystosowaniem zakładu pod względem sanitarno-higienicznym. Z kolei system HACCP jest wymaganiem bezwzględnym we wdrażaniu i certyfikowaniu takich standardów jak ISO 22000, IFS Food, BRC Food.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...