Ile oszczędzamy wdrażając icmInspector?

System icmInspector wprowadza automatyzacje w wiele elementach procesów jakie realizowane są w każdej organizacji. Znajdujące się poniżej zestawienie przedstawia porównanie czasu realizacji poszczególnych elementów w wariancie pracy z dokumentami papierowymi oraz z narzędziem jakim jest icmInspector.

Element procesu Dokumentacja papierowa Praca z icmInspector

 Dostęp do wyników kontroli od momentu jej zakończenia?

(digitalizacja 15 minut + rozsylanie materiałów 5 minut)

20 min

 0 min

Analiza wyników  15 min  0 min
Powiadamianie o nieprawidłowościach  15 min   0 min

Cały proces od rozpoczęcia kontroli do powiadomienia o nieprawidłowościach

(przeprowadzenie kontroli - 15 minut, digitalizacja wyników, rozesłanie wyników, analiza wyników, powiadamianie o nieprawidłowościach)

 1 godz 5 min  15 min

Czas zmiany scenariusza kontroli

(opracowanie nowego wzoru, drukowanie i dystrybucja nowej dokumentacji, szkolenia)

4 godz 0 min  1 min 

 

Jeżeli założymy bardzo minimalistycznie, że w naszej organizacji przeprowadzamy 3 kontrole na dobę, pracujemy 20 dni w miesiącu oraz w okresie 3 miesięcy przeprowadzimy 1 zmianę w procedurze miesięcznie to otrzymujemy następujące wyniki sumaryczne dla okresu 3 miesięcy (1 kwartał).

Dokumentacja

papierowa

Praca z

icmInspector

 

207 godz

 

 

15 godz 3 min

 

 

Jakie zatem oszczędności w wymiarze czasu pracy osiągniemy przy powyższych założeniach?

Oszczędność w minutach? -11517
Oszczędność w godzinach? -192
Oszczędność w procentach? -73%

 

Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z systemem icmInspector zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego!

 

wróć
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 071
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane