icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Import obiektów z pliku

Plik csv można przygotować na dwa sposoby:

Pobranie szablonu pliku csv z konsoli WWW.

Klikamy w opcje "Importuj dane:. Poniżej kafelka "Wybierz plik" znajduje się opcja "Pobierz wzór" za pomocą której można pobrać szablon pliku csv. Pobrany plik otwieramy i uzupełniamy potrzebnymi danymi, a następnie importujemy.

Samodzielnie stworzeniu pliku CSV.

Najpierw otwieramy arkusz kalkulacyjny. Pierwszy wiersz arkusza zarezerwowany jest dla oznaczeń kolumn. Kolejność wpisywania danych nowego obiektu jest identyczna jak w przypadku tworzenia obiektu poprzez konsolę WWW.

Poniższa grafika ilustruje zawartość pliku, poprzez który dodane zostanie 5 obiektów:

Można, zauważyć, że nie wszystkie pola muszą być uzupełnione. Warunkiem poprawnego załadowania danych z pliku jest obowiązek wypełnienia pierwszej kolumny, czyli nazwy skróconej obiektu. Plik, który ma zostać zaimportowany z danymi nowego obiektu musi posiadać rozszerzenie *.csv oraz ustawiony typ kodowania UTF-8. Natomiast separatorem pól musi być ";" .

Instrukcja zapisu pliku w programie Microsoft Excel:

Plik -> Zapisz jako -> Typ : CSV (rozdzielany średnikami).

Z listy "Narzędzia" wybieram "Opcje sieci Web...".

Następnie w zakładce "Kodowanie" z listy "Zapisz ten dokument jako:" należy wybrać "Unicode (UTF-8)" i zatwierdzić przyciskiem "OK".

Tak skonfigurowany plik jest gotowy do zapisu.

Instrukcja zapisu pliku w programie LibreOffice:

Plik -> Zapisz jako -> Typ: Tekst CSV (*.csv)

Zaznaczamy checkbox "Edycja ustawień filtra"

Po kliknięciu "Zapisz" pojawi się okno, w którym z listy "Zestaw znaków" wybieramy "Unicode (UTF-8)". Natomiast z listy "Separator pola" wybieramy ";".

Tak skonfigurowany plik zapisujemy poprzez kliknięciu "OK" i importujemy na stronie.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...