icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Ogólne informacje o icmInspector dla RealWear

1. Obsługa modelu REALWEAR HMT-1 oraz REALWEAR Navigator 500

Na prawym zauszniku okularów znajduje się przycisk power oraz menu główne.

Okulary posiadają wyświetlacz, kamerę oraz możliwość podpięcia słuchawek.

2. Logowanie do aplikacji

W celu rozpoczęcia pracy wybieramy głosowo MOJE PROGRAMY z dostępnych opcji, aby wyświetliła się lista programów.

Z pośród dostępnych aplikacji wybieramy głosowo aplikację ICMINSPECTOR.

Proces logowania polega na zeskananiu kodu QR, który jest unikalny dla każdego użytkownika.

Wygenerowany kod Qr użytkownik znajdzie w aplikacji mobilnej icmInspector w zakładce oznaczonej ikoną okularów.

Po wypowiedzeniu SKANUJ KOD w oknie logowania pojawi sie aparat, w którym należy zeskanować kod QR.

Uwaga! W przypadku błędnie zeskanowanego kodu należy głosowo zamknąć komunikat oraz ponownie spróbować wykonać skan kodu.

W razie problemów proszę skontaktować się z supportem icMobile.

3. Menu główne aplikacji icmInspector

W oknie głownym aplikacji znajdują się 4 moduły:

3.1. Moduł „Kalendarz”

Zawiera listę zaplanowanych na dany dzień inspekcji (ankiet), które zostały przypisane do zalogowanego użytkownika. Za pomocą wybierania głosowego możemy poruszać pomiędzy zaplanowanymi ankietami, aby wybrać konkretnie zdarzenie należy powiedzieć "wybierz element ..." oraz numer który znajduje się z lewej strony zadania.

3.2. Moduł "Lista ankiet"

Funkcjonalność modułu jest analogiczna jak w module "Kalendarz". Różnicą jest

ilość dostępnym ankiet. W kalendarzu dostępne są tylko ankiety, które zostały zaplanowane na wybrany dzień dla użytkownika. W oknie "Listy ankiet" użytkownik widzi wszystkie dostępne ankiety, które zostały do niego przypisane, bez względu na datę.

3.3. Moduł "Wstrzymane ankiety"

Wykonywanie ankiet można zatrzymać, funkcjonalność ta służy do powrotu do dalszego wypełniania konkretnej ankiety.

3.3. Moduł "Historia"

Pozwala na przeglądanie wykonanych ankiet, oraz sprawdzić czy synchronizacja została wykonana.

3.4. Moduł "Synchronizacja"

Moduł umożliwia synchronizacje danych pomiędzy urządzeniem, a serwerem. W momencie gdy ankieta lub wydarzenie kalendarzowe zostało zaktualizowane niezbędne jest przeprowadzanie synchronizacji przez użytkownik, aby wprowadzone zmiany były widoczne na jego urządzeniu.

4. Typy pytań

Dostępne typy pytań:

5. Akceptowanie/Odrzucanie wypełnienia ankiety

Po wybraniu ankiety użytkownik może dokonać decyzji czy chce wybraną ankietę odrzucić czy wypełnić.
Za pomocą głosu możemy wybieramy pomiędzy opcją "wypełnij" albo "odrzuć".

Jeżeli użytkownik wypowie "wypełnij" system przenosi użytkownika do pierwszego pytania. W przypadku wyboru opcji "odrzuć" użytkownik zostanie przeniesiony do okna z listą możliwych powodów do odrzucenia.

6. Zapisywanie ankiety

Aby zapisać wypełnioną ankietę należy powiedzieć "Zapisz". Następnie pojawi się okno w którym potwierdzamy "Tak" zapisanie ankiety lub odrzucamy "Nie".

Po wybraniu opcji "Tak" pojawia się uwaga dotycząca synchronizacji czy wykonać synchronizację w tym momencie "Tak" lub poprzez opcję "Nie" w każdej chwili jest możliwość wykonania synchronizacji ręcznej (ankieta jest zapisywana na urządzeniu).

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...