icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Planowanie

Moduł umożliwia wygenerowanie harmonogramu planowanych inspekcji. Harmonogram ten jest ustalany w oparciu o założenia wprowadzone przez użytkownika.

Tworzenie planu składa się z 4 zakładek:

Dane główne

W celu dodania nowego planu należy kliknąć ikonę " + " znajdującą się w prawym rogu nad tabelą.

W zakładce "Dane główne" zapisuje podstawowe informacje. W polu:

Przykład

Generowanie automatu generowania harmonogramu dla dwóch obiektów, w których mają być przeprowadzane po 3 kontrole. Automat będzie aktywny od 01.12.2020 do 31.07.2020r. Uwaga, te daty nie oznaczają, że plan będzie generowany dla tego zakresu. Zakres ten będzie ustalany w późniejszym kroku.

Gdyby użytkownik chciał posiadać automat, który generuje plan wykonywania 3 kontroli dla 1 obiektu to w polu:

Obiekty

Za pomocą przycisku "Dodaj obiekt" dodajemy do listy obiekty, które mają zostać brane pod uwagę przy generowaniu harmonogramów. Po wybraniu obiektu pojawi się poniższe okno.

W minimalnej (maksymalnej) ilości kontroli należy wpisać liczbę kontroli jaka ma zostać przewidziana dla obiektu w ciągu 5 dni roboczych. Przykładowo, jeżeli użytkownik ma przeprowadzić codziennie 3 ankiety w ciągu 5 dni to musi zapisać wartość minimalną 15. "Kolejność wykonania" określa range obiektów, tzn. im wyższa wartość przypisana do obiektu tym później będzie kontrola u niego wykonywana.

Przykład:

W powyższym przykładzie można widzimy, że inspekcja dla magazyn 1 będzie ma przypisaną wartość 0, natomiast hala produkcyjna 1 wartość nr 1. Oznacza to, że przy generowaniu planu kontrola hali produkcyjnej 1 będzie uprzedzana kontrolą magazynu 1.

Ankiety

Za pomocą przycisku "Dodaj obiekt" dodajemy do listy ankiety, które mają zostać brane pod uwagę przy generowaniu harmonogramów. Po wybraniu ankiety pojawi się poniższe okno.

Minimalna (maksymalna) ilość wykonań określa liczbę wypełnień ankiety jak będzie możliwa dla 5 dni roboczych. Przykładowo, gdy ta sama ankieta ma być wypełniania codziennie w dwóch obiektach to należy zapisać 10 jako minimalną wartość. Czas wykonania jednostkowego określa zakładany czas wykonania jednej kontroli, np. 30 minut. Należy o tym pamiętać, że czas podawany jest w jednostce minut.

Użytkownicy

Za pomocą przycisku "Dodaj użytkownika" dodajemy do listy użytkownika, który mają zostać brane pod uwagę przy generowaniu harmonogramów. Po wybraniu użytkownika pojawi się poniższe okno.

W oknie należy określić godziny pracy osoby wykonywującej kontrole. Podobnie jak w przypadku obiektów należy tu ustalić kolejność użytkowników.

Generowanie hamonogramu

Po skonfigurowaniu wszystkich zakładek należy zapisać automat poprzez "Zapisz i zostań". W zakładce "Dane główne" pojawi się przycisk "Generuj plan".

Po kliknięciu, system przeniesie do nowego okna, w którym należy podać datę, od ktrórej plan ma zostać wygenerowany. W poli "ilość kolejnych dni" podajemy zakres liczony w dniach, dla którego harmonogram ma zostać wygenerowany

Przykładowo, jeżeli użytkownik wygeneruje plan na okres 5 dni, od dnia 03.10.2022 to harmonogram wyglądałby następująco.

Wygenerowany kalendarz jest dla 2 obiektów, gdzie dla każdego wykonywane są po 2 różne kontrole przez jednego użytkownika.

Jeżeli plan został poprawnie wygenerowany to można go zapisać za pomocą przycisku "Zapisz wynik w kalendarzu".

Jeżeli nie, automat możemy zedytować za pomocą przycisku "Edycja". System powróci do okna z zakładkami tworzenia planu.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...