Rutyna i nadmiar obowiązków? Nie w pracy w kontrolera. Cz. 1.

Oczywiście możemy sobie z tym radzić: robić notatki, zapisywać powiadomienia, naklejać żółte karteczki, sprawdzać swoją pracę, prosić o sprawdzenie kogoś innego. Ale można szybciej, sprawniej i dokładniej. Czyli jak?

Jak podnieść wiarygodność kontroli?

  • Kalendarz

Jeżeli chcemy, aby wszystkie kontrole, które chcemy lub musimy zrobić zostały wykonane w określonym czasie, zaplanujmy to! Kalendarz umożliwia nam przypisywanie ankiet do danego kontrolera w takiej kolejności, jaką uważamy za najlepszą i optymalną. Pomaga nam to w sprawnym i efektywnym zarządzaniu pracą kontrolerów. Dokładna lista zadań i rejestracja czasu wykonania ankiety sprawia, że zadania, które mają przed sobą kontrolerzy są realne do wykonania. Mamy również pewność, że kontroler wie, czego oczekuje od niego przełożony. Jeżeli ankieta nie zostanie wykonana lub nie można jej wykonać, kontroler prześle powiadomienie za pomocą aplikacji.

  • Szczegółowa ankieta

Step-by-step lub lista pytań w dowolnej kolejności. Możemy przygotować dla kontrolera pytania w określonej kolejności. Lub jeżeli uznamy za wygodniejsze i praktyczniejsze, pytania mogą wyświetlać się w postaci całej listy. Wówczas kontroler uzupełnia pytania, na które zna odpowiedź.

Lista pytań step-by-step jest wykorzystywana tam, gdzie kolejność ma priorytetowe znaczenie, chociażby w zakładach przetwórstwa mięsnego. W tym wypadku plan ankiet do wykonania przez kontrolera uwzględnia np. przechodzenie ze stref czystych do brudnych.

Lista pytań z dowolną kolejnością do wyboru sprawdza się dla audytorów, w firmach i sklepach.

Dzięki określeniu pytań jako „wymagane” mamy pewność, że kontroler nie zapomni uzupełnić odpowiedzi na dane pytanie.

  • Zdjęcia

To uzupełnienie odpowiedzi lub samodzielna odpowiedź na pytanie. Możemy dodawać zdjęcia małe, lub duże, w zależności od tego, jakie potrzebujemy. Zdjęcie jest dowodem na zaistnienie sytuacji w określonym czasie.

Powyższe i inne funkcjonalności, o których napiszę wkrótce, oferujemy w rozwiązaniu icmInspector.

Wkrótce napiszę o opcji podpisu w ankietach, wywoływaniu alarmów i mierzeniu czasu przeprowadzania kontroli.

wróć
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 071
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane