icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Tworzenie harmonogramu raportowania

W celu utworzenia nowego raportu własnego kliknij ikonę „+Nowy harmonogram raportowania”. Formularz tworzenia nowego raportu składa się z 3 zakładek.

W zakładce Dane główne ustala się:

 • Nazwę- W polu należy podać nazwę nowego raportu
 • Typ raportu- domyślnie jest ustawiony typ "Grupa raportów jednostkowych". Trwają prace nad dodaniem opcji wybory innych grup raportów.
 • Ilość ostatnich dni branych pod uwagę w raporcie- opcja uwzględniająca z jakiego okresu raporty mają być uwzględniane w stworzonym harmonogramie. Domyślnie jest jeden dzień.
 • Czy aktywny- opcja wyłączenia/włączenia działania harmonogramu. Domyślnie harmonogram jest włączony. Po zaznaczeniu opcji harmonogram będzie nieaktywny, tzn. nie będzie tworzony raport.
 • Generowanie wyników względem wystąpienia alarmu- są 3 możliwe opcje:
  -wszystkie wypełnienia oznaczają, że każdy wypełniony formularz będzie zawarty w raporcie,
  - wypełnienia z alarmem oznaczają, że w raporcie będą uwzględniane tylko te formularze, przy których wygenerowany został alarm- wypełnienia bez alarmu oznaczają, że w raporcie będą uwzględniane tylko te formularze, przy których nie został wygenerowany alarm
 • Datę obowiązywania, termin wysyłki - w polach ustala się daty, w których harmonogram będzie ważny. Po zakończeniu wybranego okresu harmonogram nie będzie generowany. Ponadto, można wybrać dni, w których harmonogram będzie wysyłany do wybranych użytkowników poprzez email lub na nr telefonu.

W zakładce Parametry użytkownik dodaje ankiety, na podstawie których zostanie wygenerowany harmonogram.

Ankiety dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj ankietę".

Po kliknięciu pojawi się okno z ankietami, które wybieramy za pomocą przycisku "Wybierz".

Przy każdej ankiecie pojawia się zestaw opcji:

 • użytkownicy - opcja pozwala na wybranie listy użytkowników. Po dodaniu wybranych użytkowników generowany harmonogram zawierać będzie tylko uzupełnione formularze ankiety przez wskazanych użytkowników,
 • przesuwanie - pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych formularzy ankiet w wygenerowanym raporcie,
 • usuń - pozwala na usunięcie wybranej ankiety z grupy ankiet tworzących harmonogram,
 • wszyscy użytkownicy - zaznaczenie checkbox'a spowoduje dodawanie do raportu harmonogramu wszystkich uzupełnionych formularzy ankiety.

W zakładce Odbiorcy użytkownik dodaje adresy email oraz numery telefonów, do których przesłany zostanie wygenerowany harmonogram.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...