icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

Tworzenie pytań do ankiety

W celu dodania pytań do formularza ankiety należy kliknąć opcję "Edytuj" znajdującą się przy wybranej ankiecie w oknie głównym modułu "Formularze ankiet".

Następnie w zakładce Pytania należy kliknąć przycisk „+ Nowa grupa pytań” .
Grupowanie pytań na przejrzystsze przeglądanie wyników wyszukiwania ankiet w module „Raport jednostkowy”.

Pojawi się okno stworzenia nowej grupy pytań. 

Pole „ Powtarzalność grupy pytań” - W momencie potrzeby wypełniania grupy pytań więcej niż jeden raz można skorzystać z tej opcji . W polu należy wybrać "Tak".W ten sposób obok pojawi się dodatkowe okienko, w którym należy podać ilość możliwości wypełnienia danej grupy pytań.

Opcja „ Czy aktywna” pozwala określić widoczność danej grupy pytań. W sytuacji gdy wybrana grupa pytań nie jest wymagana w jakimś okresie, należy wybrać „ Nie”. Od tej pory grupa pytań nie będzie się pojawiać w formularzu.

Po uzupełnieniu pól nową grupę pytań zatwierdzamy za pomocą „Zapisz” .

Dodawanie pytań

W celu dodania/edytowania pytań w grupie pytań należy kliknąć w ikonę „zarządzaj pytaniami” znajdującą się w pasku opcji grupy pytań.

Pytania dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj pytanie" znajdującego się w górnej części ekranu.

Po dodaniu poniżej pojawi się kafelek reprezentujący pytanie.

 1. Treść pytania- kliknięcie w tekst spowoduje przejście do okna, w którym należy wpisać treść pytania
 2. Opcje nazwy raportu- pytanie może zostać dodane do nazwy raportu.
 3. Kasuj wybrane odpowiedzi- opcja wykorzystana może być w pytaniu typu wybór z usuwaniem
 4. Licznik powtórzeń- opcja wykorzystana może być w pytaniu typu wybór z licznikiem
 5. Wybierz nową pozycję- opcja pozwalająca na zmianę pozycji pytania w kolejności pytań ankiety
 6. Link- opcja pozwalająca na dodanie linku www do treści pytania.
 7. Informacja pomocnicze- opcja pozwala dodać wskazówkę do pytania.
 8. Wybierz lub przeciągnij zdjęcie- opcja pozwalająca na dodanie zdjęcia do pytania.
 9. Usuwanie- opcja umożliwiająca usunięcie pytania
 10. Kopiuj pytanie - opcja pozwala na skopiowanie całego pytania wraz z odpowiedziami
 11. Numer pytania w kolejności w grupie pytań
 12. Identyfikator API-
 13. Widoczność pytania- opcja określająca czy pytanie ma być widoczne. Domyślnie każde pytanie jest widoczne. W celu zmiany statusu pytanie na „niedostępne” należy kliknąć w pole. W tym samym momencie kolor pola zmieni się z zielonego na szary.
 14. Wymagalność- opcja określająca czy odpowiedź na pytanie jest obligatoryjna. W celu ustawienia „wymagane” należy kliknąć w pole. W tym samym momencie kolor pola zmieni się z szarego na zielony.
 15. Typ pytania- opcja określająca typ pytania. Po kliknięciu na pole pojawi się lista z możliwymi typami pytań. Więcej o typach pytań dowiesz się TUTAJ.
 16. Dodaj odpowiedź- opcja dodająca pole odpowiedzi. Do każdego typu pytania należy dodać przynajmniej jedno pole odpowiedzi.

Dodanie odpowiedzi do pytania

 1. Dodaj treść odpowiedzi- kliknięcie w tekst spowoduje przejście do okna, w którym należy wpisać odpowiedź
 2. Dodawanie pytania uzupełniającego- opcja umożliwia tworzenie pytań zagnieżdżonych.
 3. Sumowanie punktów- opcja pozwalająca na dodanie odpowiedzi do puli pytań, na podstawie ich odpowiedzi są sumowane punkty (jak w quzie). Domyślnie każda odpowiedź nie jest brana pod uwagę do sumowania punktów. W celu zmiany statusu pytanie na „sumuj” należy kliknąć w szare pole "nie sumuj". W tym samym momencie kolor pola zmieni się z szarego na zielony.
 4. Punkty- w oknie należy podać ilość punktów jaką się uzyska za wybraną odpowiedź.
 5. Wybierz kolor- wybrany kolor będzie kolorem czcionki udzielonej odpowiedzi.
 6. Widoczność odpowiedzi- opcja określająca czy odpowiedź ma być widoczna. Domyślnie każda odpowiedź jest widoczna. W celu zmiany statusu odpowiedzi na „niedostępne” należy kliknąć w pole. W tym samym momencie kolor pola zmieni się z zielonego na szary.
 7. Identyfikator API-

Poniższy rysunek przedstawia odpowiedzi dodania pytania uzupełniające do odpowiedzi udzielonej na wybrane pytanie.

Po stworzeniu pytań należy kliknąć przycisk „ wstecz ”, a następnie „ Zapisz ” lub „ Zapisz i zostań ”. 

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...