icmInspector - quality control, reviews, audits, field service, QMS, CMMS, 5S, EHS, HACCP, ISO

WEB Console - Alarm statuses

Statusy alarmów lub etapów, w których znajdują się dany alarm (powiadomienie). W tym module użytkownik dodaje oraz edytuje statusy. Może nadać im:

  • nazwę
  • kolor, tło rekordu zostanie wypełnione
  • widoczność (aktywność)
  • czas powiadomienia (ilość minut po jakiej system wyśle powiadomienie, że status nie został zmieniony)

W celu dodania statusu należy kliknąć „+" "Nowy status alarmu".

Pojawi się okno, w tętniących statusach, status statusu, oraz wypełnione miejsce rekordy.

Przy każdym rekordzie po stronie znajdującej się zbiór ikon, które umożliwiają różne funkcje:

  • Edytuj ” pozwala na edycję statusu, w tym jego nazwę oraz kolor tagi.
  • Zablokuj / odblokuj ” otwarcie / wyłącznie widoczności statusu alarmu.

Return

Contact

Contact form

Send

Producer

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

BECOME OUR PARTNER!

If your company provides solutions for food or industrial production entities, we will be happy to establish a partnership! You can find more about the cooperation model in the For partners section.

Email us: partners@icmobile.pl


Sale
Find us on

Stay up to date with icmInspector news and materials on digitization and automation in quality management!

Enter your email address...