icmInspector - quality control, reviews, audits, field service, QMS, CMMS, 5S, EHS, HACCP, ISO

WEB Console - Dashboard

Moduł umożliwia przeglądanie uzupełnione ankiet oraz wyzwolonych alarmów
W górnej części okna Dashboard nowe kafelki, które informują o ilości wykonanych inspekcji (ankiet) oraz wyzwolonych alarmów (powiadomień) w ciągu obecnego dnia. Wyzwolone alarmy są rozdzielane względem przypisanej wagi ważności.
Poniższa grafika zestawia przykładowe kafelki.

Dane zostały również przedstawione w postaci graficznej. Poniższy wycinek prezentuje wykres ilości wykonanych ankiet oraz wyzwolonych alarmów w czasie. Czas brany pod uwagę mieści się od godziny 22:00 dnia poprzedniego do godz. 23:00 dnia obecnego.

Poniżej wykresu znajduje się tabela zawierająca listę wykonanych ankiet w ciągu tego samego zakresu czasowego co wyżej przedstawiony wykres.

Każdy rekord zawiera informacje o:

Ostatnia kolumna zawiera opcje:

Return

Contact

Contact form

Send

Producer

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

BECOME OUR PARTNER!

If your company provides solutions for food or industrial production entities, we will be happy to establish a partnership! You can find more about the cooperation model in the For partners section.

Email us: partners@icmobile.pl


Sale
Find us on

Stay up to date with icmInspector news and materials on digitization and automation in quality management!

Enter your email address...