icmInspector - quality control, reviews, audits, field service, QMS, CMMS, 5S, EHS, HACCP, ISO

WEB Console - main menu

W bocznym menu zestawiono wszystkie moduły, które podzielne zostały na 6 sekcji.

W górnym, prawym znajduje się poniższy pasek ikon.

Kolejno od lewej strony umieszczone są informacje o:

Klikając w pole "Witaj.." rozwinie się lista.

Return

Contact

Contact form

Send

Producer

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

BECOME OUR PARTNER!

If your company provides solutions for food or industrial production entities, we will be happy to establish a partnership! You can find more about the cooperation model in the For partners section.

Email us: partners@icmobile.pl


Sale
Find us on

Stay up to date with icmInspector news and materials on digitization and automation in quality management!

Enter your email address...