icmInspector - quality control, reviews, audits, field service, QMS, CMMS, 5S, EHS, HACCP, ISO

WEB Console - Own reports

Moduł wyświetla tabelę zawierającą raporty wygenerowane na podstawie uzupełnionych ankiet. O tym jakie dane będą zawarte w raporcie decyduje użytkownik. Pytania mogą pochodzić z różnych ankiet, ponieważ to użytkownik odpowiedzialny jest za wybór pytań, które będą zawarte w raporcie własnym.

Tworzenie raportu własnego

W celu utworzenia nowego raportu własnego kliknij ikonę „+Nowy raport”.

Formularz tworzenia nowego raportu składa się z 2 zakładek.

W zakładce Dane główne ustala się:

W zakładce Parametry użytkownik dodaje pytania, na podstawie których zostanie wygenerowany raport.

Pytania dodaje się za pomocą przycisku "Dodaj parametr".

Po kliknięciu pojawi się okno z ankietami. Po wybraniu ankiety system przeniesie użytkownika do listy pytań.

Wybrany pytanie dodajemy za pomocą przycisku "Wybierz".

Poniża ilustracja jest przykładem dodania 3 pytań, z których będzie składać się stworzony raport własny.

Kolejność pytań można zmieniać za pomocą ikonek strzałek.

Natomiast usunięcie pytania z puli raportu odbywa się za pomocą ikony kosza.

Stworzony raport zapisujemy za pomocą "Zapisz i zostań" lub "Zapisz".

Następnie raport można przeglądać z głównego okna modułu.

Przy każdym rekordzie znajduje się pasek ikon.

Return

Contact

Contact form

Send

Producer

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

BECOME OUR PARTNER!

If your company provides solutions for food or industrial production entities, we will be happy to establish a partnership! You can find more about the cooperation model in the For partners section.

Email us: partners@icmobile.pl


Sale
Find us on

Stay up to date with icmInspector news and materials on digitization and automation in quality management!

Enter your email address...