icmInspector - quality control, reviews, audits, field service, QMS, CMMS, 5S, EHS, HACCP, ISO

WEB Console - Unit report - details

W celu przejścia do okna raportu jednostkowego należy kliknąć w ikonę "raport jednostkowy”.

System wyświetli okno ze szczegółami danego formularza ankiety.

Na samej górze zawarte są podstawowe informacje o ankiecie, na podstawie której wygenerowany został raport jednostkowy uzupełnionego formularza.

Poniżej ułożone są pytania, kolejno po sobie wraz z informacją o tym jaka odpowiedź została wybrana. Obok znajduje ikonka dymku.

Opcja pozwala dodać komentarz do wybranego pytania.

Pozostałe opcje:

Analogiczną funkcjonalność posiadają widoki w trybie „Raport jednostkowy pełny” oraz „Tabelaryczny raport jednostkowy”.

Return

Contact

Contact form

Send

Producer

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

BECOME OUR PARTNER!

If your company provides solutions for food or industrial production entities, we will be happy to establish a partnership! You can find more about the cooperation model in the For partners section.

Email us: partners@icmobile.pl


Sale
Find us on

Stay up to date with icmInspector news and materials on digitization and automation in quality management!

Enter your email address...