How to? - 5S (Lean Manufacturing) z icmInspector?

Co to jest 5S? 

5S jest zestawem technik i metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. 5S jest jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, gdyż wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz – co bardzo ważne – pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen.

Elementy 5S:

Sortowanie (z japońskiegi Seiri)

Systematyka ( z japońskiego Seiton)

Sprzątanie (z japońskiego Seiso)

Standaryzacja (z japońskiego Seiketsu)

Samodyscyplina (z japońskiego Shitsuke)

Każdy z wymienionych powyżej elementów 5S wymaga wprowadzenie zestawu powtarzalnych czynności w obszarze szkoleń i kontroli.

Jak icmInspector wspiera opisane działania?

Szkolenia.

Skuteczność szkoleń zależy od modelu przekazywania wiedzy w trakcie ich trwania. Im przekaz jest prostszy i bardziej jednoznaczny tym lepiej. System icmInspector umożliwia zbudowanie scenariuszy szkoleń w formie ankiety anonimowej, w której w każdym kroku mamy zaprezentowany jeden temat z dokumentacją graficzną i podpowiedziami. Od dawna wiadomo, że tzw. lekcje jednotematyczne, które w syntetyczny sposób prezentuję oczekiwane działania lub zachowania przynoszą najlepsze efekty. Oczywiście poza samym szkoleniem konieczna jest weryfikacji nabytej wiedzy i tutaj również zapewniamy możliwość budowania testów z jedną lub wieloma prawidłowymi odpowiedziami. Komplet tych funkcjonalności gwarantuje, że każda nowa osoba w organizacji będzie miała możliwość nabycia niezbędnej wiedzy, zweryfikowania tej wiedzy. Co więcej taki model działania sam w sobie realizuje już jeden z elementów 5S a mianowicie Standaryzację (Seiketsu).

Kontrola.

Organizacja wdrażająca Lean Management i Lean Manufacturing musi być przygotowana na ciągłe procesy kontrolne, które zapewniają bieżący monitoring postępu wdrożenia. System icmInspector również w tym obszarze jest doskonałym narzędziem gdyż zapewnia możliwość planowania kontroli, realizacji kontroli oraz automatycznej analizy zebranych danych. Pierwszym krokiem jest zbudowanie scenariuszy kontroli dla każdego z obszarów np.:

•kontrola miejsca pracy,

•kontrola oznakowania narzędzi wspólnych,

•kontrola jakości produktów.

Bardzo ważne jest aby kontrola sama w sobie zapewniała jak najwyższy poziom bezstronności i jednoznaczności zbieranych danych. Te dwa elementy realizowane są poprzez pytania z graficzną prezentacją prawidłowych wzorców np. Czy regał posiada oznaczenia zgodne ze wzorem na zdjęciu? Czy linie poziome oznaczają powierzchnie zgodnie ze wzorem na zdjęciu? Odpowiedziami na tak zadane pytanie są jedynie TAK lub NIE. Na tej bazie system icmInspector automatycznie wykrywa w wynikach kontroli stwierdzenie negatywnych zdarzeń i automatycznie powiadamia o tym odpowiedzialne osoby. Matrycowa prezentacja danych pozwala bardzo szybko analizować dane z dłuższego okresu czasu w czym pomaga również możliwość samodzielnego ustalania kolorów dla poszczególnych odpowiedzi. Dziki temu np. oznaczając wszystkie negatywne odpowiedzi na czerwono na jednym ekranie możemy skupić wzrok tylko na kontrolach, które ujawniły takie zdarzenia.

Wszystkich zainteresowanych tematyką 5S, Lean Manufacturing i Lean Management zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Chatu z naszymi konsultantami.

wróć
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 071
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 227
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane