How to? - Obiektywna kontrola jakości, Oferta - icmInspector – kontrola jakości, przeglądy, audyty, serwis, QMS, CMMS, 5S, BHP, HACCP, ISO

How to? - Obiektywna kontrola jakości

Baza wiedzy

Kontrola jakości pomagająca podnosić jakoś produktu musi być obiektywna. Jeżeli proces kontroli jakości dopuszcza subiektywną możliwość oceny to automatycznie zwiększamy ryzyko, że poszczególne partie produktu będą się różniły między sobą i ich jakość będzie zależała od osoby wykonującej kontrolę a nie od wymagań i założeń jakie stawiane są przed naszym produktem. Jak zatem zbudować obiektywny scenariusz kontroli jakości?

We wcześniejszym wpisie opisaliśmy jak zbudować dobry scenariusz kontroli jakości. Teraz jako uzupełnienie tamtego wpisu wyjaśnimy jak należy budować listę możliwych ocen i same pytania w takim scenariuszu kontroli.

Obiektywne odpowiedzi = obiektywne pytanie.

Jeżeli oczekujemy, że kontroler jakości oceniając nasz produkt będzie miał możliwości dokonać obiektywnej oceny musimy odpowiednio zadać pytanie, na które musi udzielić odpowiedzi. 

Jeżeli osoba wykonująca kontrolę w poszczególnych krokach kontroli będzie mogła dokonywać samodzielnej interpretacji osłabia to skuteczność kontroli. Pytanie zadane kontrolerowi musi zatem być maksymalnie jednoznaczne i pozbawione możliwości dowolnego interpretowania. 

Przykład:

Czy opakowanie jest zgodne ze standardem? - takie pytanie teoretycznie powinno skutkować odpowiedzią TAK lub NIE. Niestety w pytaniu tym pojęcie STANDARD powoduje, że w momencie kontroli osoba dokonująca oceny sięga pamięcią do szkoleń i przedstawianych tam materiałów. STANDARD to zestaw wymagań i trudno w jednym kroku jednoznacznie i rzetelnie stwierdzić czy to co mamy przed oczyma spełnia czy też nie spełnia tych wymagań.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest przygotowanie kilku pytań z dokumentacją zdjęciową, która pomoże jednoznacznie ocenić, że to co mamy przed oczyma jest takie jak produkt na zdjęciu. Jeżeli zatem zamiast jednego pytania dodamy 4 pytania dotyczące każdej ze stron opakowania i do każdego z pytań dołączymy zdjęcie to otrzymamy 4 rzetelne i jednoznaczne odpowiedzi TAK lub NIE.

TAK czy NIE? – świat nie jest jednak czarno–biały.

Gdybyśmy podchodzili do każdej oceny w sposób zero jedynkowy okazałoby się szybko, że większość naszych produktów nie przechodzi pomyślnie kontroli jakości. Wynika to z wielu przyczyn dlatego powstał standard AQL (ACCEPTANCE QUALITY LEVEL), który pomaga przygotować klasyfikację odpowiedzi dla kontroli jakości. AQL to Akceptowalny Poziom Jakości, który w dużym skrócie daje możliwość dokonania oceny na 3 poziomach odstępstwa lub wady ocenianego produktu:

Drobna wada – wada, która nie zmienia walorów użytkowych naszego produktu, nie zmienia jego postrzegania, przydatności, produkt spełnia oczekiwania konsumenta, produkt spełnia wymagania jego STANDARDU ale…. Na etapie produkcji prawie nigdy nie da się wyprodukować wielu dokładnie identycznych egzemplarzy produktu. Wynika to po prostu z wielu czynników technicznych: kolor zależy od kalibracji maszyny drukującej i na początku i końcu druku będzie miał niewielkie różnice w barwie, maszyna tnąca ze względu na powolne tępienie i ścieranie się ostrza tnącego będzie wykonywała cięcie o różnej szerokości. Dlatego wprowadza się margines odstępstwa od wzorca, który definiuje na przykład w jako wartość procentową odstępstwo poszczególnych parametrów, na przykład ustala się zakres barwy w formie wzornika, który prezentuje akceptowane odcienie, szerokość produktu akceptowalna jest, jeżeli wynosi +/- 0,5% wzorca itp. Zatem drobna wada to taka, która mieści się zgodnie z AQL w marginesie standardu.

Główna wada – wada, która powoduje, że produkt po prostu nie spełnia walorów użytkowych naszego produktu, odstępstwo parametrów wykracza poza ustalony zgodnie z AQL margines. Taki produkt nie może trafić do sprzedaży.

Krytyczna wada – wada, która powoduje, że potencjalne użytkowanie produktu naraża życie i zdrowie konsumenta lub użytkownika. 

Jeżeli mamy opracowaną klasyfikację wad musimy wprowadzić ją do naszych pytań. System icmInspector zapewnie możliwość budowania pytań z dokumentacją zdjęciową. Dzięki tej funkcjonalności zadawane pytanie i lista odpowiedzi będą maksymalnie obiektywne. Wracając do naszego przykładu pytanie „Czy opakowanie jest zgodne ze standardem?” w systemie icmInspector tworzymy kilka pytań:

1. Czy przednia strona opakowania wygląda jak przedstawiona na zdjęciu? - zdjęcie zawiera np. 3 warianty przedniej strony opakowania zaczynając od skrajnego (minus) akceptowalnego odstępstwa, produkt wzorcowy i skrajne (+) akceptowalne odstępstwo. Do tego za pomocą podpowiedzi dodajemy opis wyjaśniający co oznacza każda z potencjalnych odpowiedzi: TAK, Drobna wada, Główna wada, Krytyczna wada. 

2. Czy lewa strona opakowania wygląda jak na przedstawiona na zdjęciu? Powtarzamy specyfikację tak jak dla pytania wcześniejszego.

3. Czy prawa strona opakowania wygląda jak na przedstawiona na zdjęciu? Powtarzamy specyfikację tak jak dla pytania wcześniejszego.

4. Czy tylna strona opakowania wygląda jak na przedstawiona na zdjęciu? Powtarzamy specyfikację tak jak dla pytania wcześniejszego.

Jeżeli zbudowaliśmy już naszą idealną listę kontrolną należy przejść do kolejnego kroku procesu kontroli jakość czyli analizie zebranych danych, na którą składa się agregacja danych, weryfikacja i ocena wyników, uruchamianie działań naprawczych. O tym wszystkim napiszemy w kolejnych wpisach.

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

How to? - Dobry scenariusz kontroli jakości produktu.
Baza wiedzy

How to? - Dobry scenariusz kontroli jakości produktu.

Jednym z bardzo istotnych elementów procesu podnoszenia jakości produktów jest proces kontroli jakości. Sam proces kontroli jakości składa się z wielu elementów ale jego najbardziej istotnym elementem jest scenariusz kontroli jakości. Od tego jak przygotowany jest scenariusz kontroli jakości zależy czy cały proces kontroli będzie pozytywnie oddziaływał na jakość produktu czy też wręcz przeciwnie będzie ją obniżał. Jak zatem przygotować dobry scenariusz kontroli jakości?

How to? - Automatyczna analiza wyników kontroli jakości
Baza wiedzy

How to? - Automatyczna analiza wyników kontroli jakości

Przeprowadzanie nawet najlepszych kontroli jakości produktów to tylko połowa sukcesu. Drugą połową jest analiza tych wyników i wprowadzanie działań w wyniku tej analizy. Im szybciej dokonamy analizy zebranych danych tym szybciej rozpoczną się działania korygujące. W niniejszym wpisie przedstawiamy się jak za pomocą systemu icmInspector budować scenariusze automatycznej analizy wyników kontroli jakości oraz jak zarządzać działaniami wynikającymi z wykrytych nieprawidłowości.

How to? - 5S (Lean Manufacturing) z icmInspector?
Baza wiedzy

How to? - 5S (Lean Manufacturing) z icmInspector?

5S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, gdyż wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz – co bardzo ważne – pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Jak 5S wspiera icmInspector?

How to? - Przeglądy instalacji, linii produkcyjnych, obiektów za pomocą icmInspector?
Baza wiedzy

How to? - Przeglądy instalacji, linii produkcyjnych, obiektów za pomocą icmInspector?

Funkcjonowanie każdego obiektu, instalacji, linii produkcyjnej wiąże się z koniecznością realizacji rozmaitych przeglądów i inspekcji. Potrzeba ta ma swoje źródło w przepisach prawa, wymogach gwarancyjnych lub też wynika z potrzeby zachowania procedur Lean lub 5S. Jak realizować te procesy z icmInspector?

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...