How to? - Przeglądy instalacji, linii produkcyjnych, obiektów za pomocą icmInspector?

How to? - Przeglądy instalacji, linii produkcyjnych, obiektów za pomocą icmInspector?

Aktualności

Funkcjonowanie każdego obiektu, instalacji, linii produkcyjnej wiąże się z koniecznością realizacji rozmaitych przeglądów i inspekcji. Potrzeba ta ma swoje źródło w przepisach prawa, wymogach gwarancyjnych lub też wynika z potrzeby zachowania procedur Lean lub 5S.

Przeglądy, inspekcje, audyty, które możemy realizować za pomocą systemu icmInspektor to między innymi:

i wiele innych, których nie sposób wymienić.

Wszystkie te przeglądy pomimo tego, że dotyczą całkowicie oddzielnych obszarów mają wiele wspólnych cech i są to:

Zatem jak system icmInspector wspiera te wszystkie procesy?

System icmInspector jest narzędziem, którego każda z funkcjonalności odpowiada poszczególnym etapom lub elementom tych procesów.

1. Schematy i procedury.

Moduł formularze ankiet odpowiada za całość potrzeb związanych z zarządzaniem procedurami i schematami przeglądów. Umożliwia on budowanie dowolnego schematu przeglądu, który składać się może z pojedynczych kroków lub grup kroków. Zbudowane wcześniej scenariusze mogą być edytowane lub kopiowane i na tej podstawie budowane kolejne ich wersje. Dystrybucja nowych wariantów procedur jest natychmiastowa. Narzędzie umożliwiające dodawanie materiałów informacyjnych, zdjęć i instrukcji do każdego z kroków procedury zapewniają, że osoby realizujące przeglądy będą posiadały wystarczającą i jednoznaczną wiedzę jak realizować kolejne kroki procesów przeglądu. Unikalnymi funkcjami jaki oferuje system icmInspector jest m.in. możliwość budowania schematów zależności oraz obsługa funkcji zabezpieczających proces kontroli przed możliwością oszustwa. Takimi funkcjami są:

2. Planowanie.

Moduł kalendarz i opcje planowania zapewniają możliwość przygotowania planu prac dla całej organizacji z wyprzedzeniam nawet kilku lat do przodu. Planowanie przeglądów odbywa się względem ObiektówOsób odpowiedzialnych. Za pomocą moduły Obiektu możemy stworzyć dowolne wirtualne odwzorowanie naszej organizacji, mogą to być oddziały (Nowy Sącz, Warszawa, itp), poszczególne części obiektów (Magazyn, Recepcja, Toalety, Rampa załadowcza, Strefa przyjęć, Skrzydło 1 itp.). Dla każdego z obiektów możemy przypisać wymagane dla niego scenariusze przeglądów oraz ustawić ich częstotliwość i wskazać nawet planowaną godzinę przeglądu. W kolejnym kroku możemy przypisać osoby odpowiedzialne za zrealizowanie tych przeglądów w ustalonym miejscu i czasie. Wszystkie te dane zostaną zaprezentowane w przejrzysty sposób w Kalendarzu w ujęciu Dnia, Tygodnia, Miesiąca z wskazaniem czy zostały zrealizowane, zrealizowane z opóźnieniem czy po prostu są jeszcze w statusie planowane. Osoba przypisane do ich realizacji w aplikacji mobilnej widzi plan pracy na każdy swój dzień, aplikacja pokazuje ile czasu zostało do zrealizowania przypisanych zadań. Dzięki temu kompletowi funkcjonalności mamy gwarancję, że wszystko co zostało zaplanowane zostanie zrealizowane.

3. Dokumentacja.

Moduł Raporty jednostkowe i Raporty ogólne zapewnia dostęp do kilku rodzajów dokumentacji zrealizowanych przeglądów. Wyniki pojedynczego przeglądu możemy przejrzeć w Raporcie jednostkowym w formie widoku HTML, dokumentu PDF oraz widoku anonimowego dostępnego w formie linku URL, który można rozesłać np. za pomocą email zainteresowanym osobom. Dane z wielu przeglądów agregowane są w postaci analiz dostępnych w formie HTML, PDF, URL oraz CSV. Wszystko to realizuje moduł Raporty ogólne. Dzięki optymalnej formie prezentacji danych użytkownik może jednym rzutem oka zapoznać się z wynikami wielu kontroli i porównać je ze sobą.

4. Analiza danych.

Analiza i wyciąganie na jej podstawie wniosków i inicjowanie działań naprawczych jest realizowane za pomocą kilku modułów systemu icmInspector. Dashboard to narzędzie, które w czasie rzeczywistym prezentuje napływające do systemu dane z realizowanych kontroli i prezentuje w jednym widoku wszystkie kluczowe informacje zarządcze. Kolejne dwa moduły to AlarmyHistoria alarmów. Alarmy to konfigurowalna funkcja systemu, które umożliwia stworzenie grupy wartości występujących w protokołach pojedynczych kontroli, które wyzwalają alarm w systemie i następuje powiadomienie o tym fakcie grupy odbiorców za pomocą wiadomości EMAIL lub SMS. Przykładem może być stwierdzenie nieodpowiedniej czystości sanitariatów przy codziennej kontroli obiektu. Jeżeli w raporcie kontrolnym zostanie zaznaczona odpowiednia odpowiedź to system automatycznie o tym fakcie może powiadomić przedstawicieli firmy sprzątającej. Fakt wystąpienia Alarmu dodawana jest do Historii alarmów, gdzie osoby nadzorujące mogą za pomocą konfigurowalnych Statusów śledzić realizację działań naprawczych oraz dodawać dowolne treści.

System icmInspector jest rozwiązaniem narzędziowym, zapewnia potężne możliwości jego dostosowywania do unikalnych potrzeb klientów. Zapewnia możliwość obsługi najbardziej unikalnych procedur kontrolnych gwarantując wiarygodność zbieranych danych, spójność oraz automatyczną ich analizę i wyzwalanie natychmiastowych powiadomień i działań.

Wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli obiektów, linii produkcyjnych instalacji, audytów i inspekcji zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Chatu z naszymi konsultantami.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Sprzedaż

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 071
mobile@ibcs.pl

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 538 052 508
icmobile@icmobile.pl

Dołącz do społeczności
icminspector na linkedin
icminspector na youtube
icminspector na sourceforge